• 0( 0 REVIEWS )
  11 STUDENTS

  CẢNH BÁO: KHÓA HỌC CHỈ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

  Bạn chỉ được chấp nhận tham gia khóa học khi bạn là: Trưởng phòng, Giám đốc, CEO, Lãnh đạo doanh nghiệp trở lên.

  • hourglass-2
   Thời lượng: 25 bài học, 10h
  • television
   Học trên mọi thiết bị, bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

  GIẢNG VIÊN

  Là những chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu: Lisa Ford, Bob Johnson, Terry Paulson, John Hersey, Goerge Walther, Jim Cathcart ...

  5.000.000 VNĐ
 • 0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS
  COMING SOON
 • 0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS
  Chia sẻ với bạn bè:
  COMING SOON
 • 0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Hướng dẫn những Kỹ năng công nghệ cần thiết giúp việc Học tập và Kinh doanh ngày một tốt hơn.

  Chia sẻ với bạn bè:
  COMING SOON
 • 0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS
  COMING SOON