TẶNG BẠN BỘ 25 VIDEOS HUẤN LUYỆN DÀNH CHO DOANH NHÂN CỦA NHỮNG TRAINER HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

TRỊ GIÁ 100.000.000đ.

(Bạn phải dùng máy tính để tải về)

Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, bạn cần hành động để sở hữu NGAY BÂY GIỜ!

PHẦN 4

Video 16: Tạo động lực thông qua giao tiếp tích cực
Video 17: Làm việc với khách hàng khó tính
Video 18: Làm việc với khách hàng khó tính (tiếp theo)
Video 19: Lãnh đạo thực hiện thay đổi
Video 20: Làm thế nào để tạo ra sự kết nối: Giao tiếp ở cấp độ cao

[sociallocker id=7351]

Tải về video 16: Tạo động lực thông qua giao tiếp tích cực
Tải về video 17: Làm việc với khách hàng khó tính
Tải về video 18: Làm việc với khách hàng khó tính (tiếp theo)
Tải về video 19: Lãnh đạo thực hiện thay đổi
Tải về video 20: Làm thế nào để tạo ra sự kết nối: Giao tiếp ở cấp độ cao

[/sociallocker]

PHẦN 1, PHẦN 2, PHẦN 3, PHẦN 5

© 2018. All rights reserved.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Contact Me on Zalo