093.610.1976

QUY ĐỊNH TẠI DG TRAINING

 

I. VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ.

1. Học viên đóng học phí trước khi khai giảng khóa học luôn nhận được ưu đãi.

2. Học phí có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày đóng học phí.

3. Khi đóng học phí, trong vòng 01 năm, học viên có thể chuyển nhượng cho người khác nếu không thu xếp tham gia được.

II. THÔNG TIN VỀ CÁC LỚP SẮP KHAI GIẢNG.

1. Trong vòng 06 tháng kể từ ngày đóng học phí, DG Training sẽ gửi thông tin các lớp sắp khai giảng tới học viên đã đóng học phí qua E-mail & tin nhắn SMS. Sau 06 tháng, nếu học viên chưa tham gia, học viên cần theo dõi LỊCH KHAI GIẢNG các lớp mới trên Website để tham gia.

III. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN.

1. Đóng học phí 01 lần duy nhất, học tới khi thành thạo.

2. Học lại miễn phí bất kỳ lúc nào (có lớp mới khai giảng).

3. Được hoàn 100% học phí nếu không hài lòng về khóa học.

Nếu bạn thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè!

Hotline: 093.610.1976

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match