Bài 3.1: Cài đặt một Website cơ bản với 8 bước đơn giản

Bạn đọc kỹ lưu ý sau:

Khi làm video, WordPress đang ở version 4.9.8. Vì vậy ở Bước 1, các bạn nhấn vào link dưới đây để tải về WordPress 4.9.8 học cho đúng với video hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn bạn nhé. Khi bạn hiểu bản chất, bạn sẽ sử dụng bất kỳ vision nào một cách dễ dàng.

Link tải về WordPress 4.9.8 cho bước 1: https://wordpress.org/wordpress-4.9.8.zip

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Giỏ hàng

DANH MỤC SẢN PHẨM

© 2018. All rights reserved.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com