Bài 3.1: Dành chiến thắng trong đàm phán

Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao nói với tôi rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt cốt yếu to lớn hơn trong việc đào tạo thuật đàm phán so với bất cứ chủ đề nào khác. Trong bài học này, chúng ta hãy cùng xem xét các ý tưởng làm nên sự khác biệt chủ yếu trong hiệu quả đàm phán. - Tiến sĩ: Jim Hennig -
 

Giỏ hàng

DANH MỤC SẢN PHẨM

© 2018. All rights reserved.