093.610.1976

Bài 3.1: Dành chiến thắng trong đàm phán

Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao nói với tôi rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt cốt yếu to lớn hơn trong việc đào tạo thuật đàm phán so với bất cứ chủ đề nào khác. Trong bài học này, chúng ta hãy cùng xem xét các ý tưởng làm nên sự khác biệt chủ yếu trong hiệu quả đàm phán. - Tiến sĩ: Jim Hennig -
XEM TẤT CẢ Add a note
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 

Nâng cao

Bài viết mới

© 2018. All rights reserved.